ATELIÉR FYZICKÉHO DIVADLA A MULTIMÉDIÍ

 

 

 

 

                 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuality

 

na fotografii: Nela Kornetová a  Jakub Cír

Prezentace studia

   

Atelier AFYDIM je ateliér autorského a fyzického divadla.

Kladame důraz na osobnost tvůrce-interpreta, využití jiných médií (zvuk, videoprojekce, animace) a workshopy a coaching se zahraničními tvůrci.  

 

Ateliér existuje při Divadelní fakultě Janáčkovy akademie od roku 2004, kdy byl založen Ctiborem Turbou. V roce 2007 jej převzal Pierre Nadaud.

 

Ateliér přijímá jednou za 3 roky 10 studentů do tříletého bakalářského studijního cyklu.

Přijímací zkoušky pro ročník 2016-2019 budou probíhat na začatku roku 2016.

1. kolo přijímacího řízení se koná 15. a 16. ledna 2016, 2. kolo 3. a 4. března 2016.

Pedagogové a partneři

 

Absoloventi a studující

 

Představení a tvorba

 

 

Foto a video

 

Zápis a přijímací zkoušky

 

Kontakty

 

 

 

in english    en français

 

 

 

 

         

 

 

 

S otázkami týkajícími se studia a průběhu přijímacích zkoušek kontaktujte

 

Pierre Nadaud, pedagog a vedoucí ateliéru: nadaud@jamu.cz

Tomaš Hubáček, pedagog atelieru: hubacek@jamu.cz

Adresa Mozartova 1, 662 15 Brno - Česká republika

Tel. 00 42 542 59 1300

 

 

S otázkami týkajícími se administrativy kontaktujte

 

Studijní oddělení Mgr. Darina Daňková dankova@jamu.cz

Tel. 00 42 542 59 1303

 

Sekretářka ateliéru a kabinetu Zdenka Hniličková hnilickova@jamu.cz

Tel. 00 42 542 59 1304

 

 

S otázkami týkajícími se programu Erasmus a studia v zahraničí kontaktujte

 

Zahraniční oddělení Mgr. Petra Kaderková kaderkova@jamu.cz

Tel. 00 42 542 59 1307

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přijímací zkoušky 2016

Pro bakalářský studijní obor fyzické divadlo se 1.kolo přijímacího řízení koná 15. a 16. ledna 2016, 2.kolo 25. února 2016

 

Od kandidátů se požaduje motivační dopis a tvůrčí portfolio, které kandidáti přinesou na začátek 1.kola.

 

 

1.kolo

Přijímací zkouška se koná formou dvoudenního workshopu.

Během prvního kola je kladen důraz na interpretační a tvořivé schopnosti uchazečů: tělesný výkon, inteligenci a fantazii, na komediální a herecké schopnosti, na improvizaci a tvořivost ve skupině a na schopnost elementárního dramaturgického uvažování.

 

 

2.kolo

Přijímací zkouška se koná formou pohovoru.

Během druhého kola je kladen důraz na schopnost konceptuálního uvažování o divadelní inscenaci a její praktické realizaci, popis a vysvětlení tvůrčích záměrů, znalost o multimédiích, fyzickém a pohybovém divadle, novém cirkusu a současném tanci.

 

Adresa: Difa-Jamu, Mozartova 1, 662 15 Brno sál 301, 202, 203: 

Kontaktní osoba: Pierre Nadaud: nadaud@jamu.cz

 

 

 
 

Ateliér fyzického divadla - DIFA - JAMU