ATELIÉR FYZICKÉHO DIVADLA A MULTIMÉDIÍ

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Photos: Dragan Dragin

 

 

 

The Amnesic Days of the Polar Nights

 

FYZICKÉ DIVADLO

 

 

Aktuality

 

Prezentace studia

   

 

“The Amnesic Days of The Polar Nights”
Movement-Theatre Performance by Ioana Mona Popovici

 

Performer / účinkují: Jakub Cír, Nela Kornetová, Petr Mika, Zdeněk Polák

Concept and direction / koncept a režie: Ioana Mona Popovici

 

Costum and light design / kostýmy a light design: Ioana Mona Popovici
Light technician / světelní technik: Filip Kolegar, Anna Marie Formanková, Martin Bitala
Production / produkce: Pierre Nadaud, Jan Bernášek

Supported by / Podporili: Theatre faculty of JAMU and Studio Marta, Brno, Czech Republic

Pedagogové a partneři

 

Absoloventi a studující

 

Představení a tvorba

 

Foto a video

 

 

Zápis a přijímací zkoušky

 

Kontakty

 

 

 

in english    en français

 

 

The performance was created as part of the school curriculum of the department of Physical Theatre for Film and Stage of the JAMU theatre Faculty in Brno

- www.physicaltheatreschool-jamu.com

Představení vzniklo v rámci studijního programu Ateliéru fyzického divadla pro scénu a film Divadelní fakulty JAMU v Brně - www.physicaltheatreschool-jamu.com

The performance is part of the New Web 2010 projekt  

Představení je součástí projektu Nová sít´2010

 

Price / odcenění: The performance has won the FIST05 Grand Prix and the performer Zdeněk Polák the award for best actor in this piece

Představení získalo prvni cenu na festivalu FIST 05 v Bělehradě 

Jeden z interpretů představení, Zdeněk Polák, získal také cenu za nejlepší mužský herecký výkon

 

 

 

 

Presentation / Annotace

 

 

 

 

 

 

Short cut z představení na YouTube mužete najít zde

 

The action takes place in a forgotten village from a remote valley. It's been very long since something happened or was heard there. Perfect silence and the impossibility to trace the passing of time.The total lack of sound and information that could create new memories, dramatically affected the destiny of the natives and of the unique bird that lives (out) there.

 

Děj se odehrává v zapomenuté vesnici uprostřed odlehlého údolí. Je tomu již dávno, co se zde něco stalo a kdz bylo něco slyšet. Dokonalé ticho a nemožnost zachytit plynutí času. Naprostý nedostatek zvuků a informací, které by mohly vytvořit nové vzpomínky, dramaticky ovlivnil osudy místních lidí.

 

 

 

 

 

 

 

 

Calendar / Kalendař

 

 

 

 

 

 

 

 

Představení "The Amnesic Days of the Polar Nights" Ioany Popovici je dále uvedené

 

19.-20. 04. 2011, divadlo Alfred ve dvoře, velký sál, Praha

 

19.-20. února 2011, v rámci festivalu Mime Square Festival, Antwerp

 

24. řijna 2010, v rámci festivalu International Theater Festival MESS in Sarajevo

 

24. září 2010, v rámci festivalu OFF EUROPA 2010 Nové české divadlo (Neues Theater aus Tschechien), Leipzig

 

22. září 2010, v rámci festivalu OFF EUROPA 2010 Nové Ceské Divadlo (Neues Theater aus Tschechien), Dresden

 

25. června 2010, v rámci ITs Festival - International Theaterschool Festival, Amsterdam

 

22. června 2010, v rámci ZAWIROWANIA Festival, Varšava

 

22. května 2010, 19hod. v Disku v Praze, v rámci festivalu Zlomvaz 2010

 

18. dubna 2010, v 17hod. ve studio Alt@ v Praze, v rámci festivalu Taneční Platforma

 

7. dubna 2010, v 18h30 v divadle Husa na Provázku v Brně, v rámci festivalu Encounter

 

28. února 2010, v Divadle Ponce, v Praze, v rámci festivalu "Mala inventura"

 

13. listopadu 2009, v Bělehradě, v rámci festivalu FIST 

Představení získalo prvni cenu na festivalu FIST 05 v Bělehradě Jeden z interpretů představení, Zdeněk Polák, získal také cenu za nejlepší mužský herecký výkon

 

18.- 23. října 2009, ve Studiu Marta, v Brně

 

Studenti z ateliéru Klaunské scénické a filmové tvorby, během léta a podzimu (v červnu, září a říjnu), realizovali projekt pod vedenim Ioany Popovici. Představení nazvané "The Amnesic Days of the Polar Nights" mělo premieru od 18. do 23. října 2009 ve Studiu Marta v Brně.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technical Requirement

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Running time 40 minutes

Performance setting time
Rehearsal: 3 houres
Scene building: 2 houres
Sound and light setting: 5 houres

Number of people traveling 7
Number of people traveling from Brno: 6

Number of people traveling from Prague: 1
Performers: 1 Jakub Cír (M), 2 Nela Kornetová (F), 3 Petr Míka (M), 4 Zdeněk Polák (M)
Sound technician and choreographer: 5 Ioana Mona Popovici (F)
Lights technician: 6 Martin Bitala (M)
- or Filip Kolegar (M)
Manager: 7 Pierre Nadaud (M) or Dagmar Kantorková (F)

 

Stage
Stage dimensions Depth 10 m, Length 7 m, Height 4 m
Black box with 3 intrances on side

Black floor (black wooden floor or matt black dance floor)

Sound and lignting commands at the same place
vykrytí scény černými samety, "black box"- po levé straně (z pohledu diváka) dva vchody,
pravá strana jeden vchod. Pět kusů sametů na stranách- tři na levo a dva na pravo, jeden samet jako zadní prospekt.
Distance od stěn divadla- cca 2m, mírné sbíhání obou stran do perspektivy.

 

Sound 1x cd player

 

Lights

 

See light plan here

 

Version 1

24x FHR PC 1000W ( 4 chybějící lze nahradit PC FHR 2000W )- týká se světel na stativech skupiny světel 9- viz plánek
10x GHR FRESNEL 1000W
1x strobo
2x stativ

 

Version 2

Used in Studio Marta's space (depth 12 x width 7 x heigth 5)

(FHR, GHR) 1000W x 31

Stands for FHR, GHR - minimal height 2 m x 2

Stroboskop 1200W

 

Version 3

In the same kind of space (minimal should be depth 9 x width 6 x height 4) could be:

FHR,GHR 1000W x 20

Stands for FHR, GHR - minimal height 2 m x 2

Stroboskop 1200W

It is possible also to replace 1000W with FHR 500W coningent of the space (height and so)

 

Special effects open fire

 

 

 

 

 

 

 

 

Press / Recenze

 

 

 

 

 
 

 

See: 

Dance Zone, review for contempory dance, winter 2009, page 110-112, writen by Ladislava Petišková

 

 

 

Ateliér fyzického divadla - DIFA - JAMU